Regulament Concurs ‘’10 ani Stay Fit Gym’’

 

Sectiunea A – ORGANIZATORUL CONCURSULUI. CONDITII GENERALE

1. Organizatorul concursului intitulat ”10 ani Stay Fit” (“Concursul”) este Societatea STAY FIT IRIDE S.A., persoana juridica romana, cu punct de lucru declarat in B-dul Simitrie Pompei 9-9A CLadirea 14, parter, Iride Business Park Bucuresti Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J40/12964/2019 CUI 41700478 reprezentata legal prin Alexandru Lascar, Administrator (“Organizatorul”). Concursul se va desfasura pe site-ul  https://www.stayfit.ro/.

    1.  Concursul este destinat exclusiv persoanelor majore cu domiciliul în București sau Pitești sau persoanelor majore care au dinsponibilitatea de a veni în centrele Stay Fit Gym.

    2.  Concursul este organizat si se va desfasura potrivit instructiunilor Organizatorului, in conditiile prezentului regulament (“Regulamentul”), pe care participantii sunt obligati sa le respecte.

    3.  Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului mentionat mai sus.

1.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica și/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau dispune incetarea desfasurarii acestuia, cu instiintarea publicului cu cel puțin 24 (douazecisipatru) de ore inainte ca aceste actiuni sa devina aplicabile, prin afisare pe website-ul indicat.

Sectiunea B – DURATA SI LOCUL DESFASURARE A CONCURSULUI. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1. Perioada de inscriere 13 iulie 2022 – 31 iulie 2022, pe website-ul https://stayfit.ro/10-ani/.

2.2. Pot participa la Concurs persoanele majore cu domiciliul în București sau Pitești sau persoanelor majore care au dinsponibilitatea de a veni în centrele Stay Fit Gym.

2.3. Nu se pot inscrie la Concurs angajații Organizatorului, ai entitatilor implicate in organizarea si/sau derularea Concursului, membrii juriului, precum si membrii familiei și rudele in linie directa și/sau colaterala ale acestora (pana la gradul al IV-lea inclusiv).

SECTIUNEA C – MECANISMUL CONCURSULUI. PREMIILE. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

3.1. Participantii trebuie sa raspunda la formularul de pe site și să dea follow paginii de TikTok Stay Fit Gym: www.tiktok.com/@stayfitgym_ro

3.2.  Consursul se va desfasura astfel:

Inscrierea raspunsurilor in Concurs se desfasoara până la data de 31.07.2022 ora 23:59.

Juriul alege cei 10 finalisti pe data de 01.08.2022, ulterior vor centraliza raspunsurile, iar pe data de 09.08.2022 vom desemna castigatorul abonamentului pe 10 ani prin aplicația random.org https://www.random.org/ . Castigatorul final va fi acela care este ales de program. Ceilalti finalisti vor primi un abonament pe 1 luna la unul din centrele Stay Fit Gym.

3.3. Desemnarea finaliștlor se va realiza de catre un juriu format din:

– Alexandru Lascăr, CEO Stay Fit Gym

– Radu Saizu, owner Reshare

– Antonio Boteanu, liber profesionist

pe baza urmatoarelor criterii cumulative:

Cel mai creativ răspuns câștigă un abonament pe 10 ani, iar următoarele 9 cele mai creative primesc un abonament de 1 lună.

Toti finalistii au asigurat un abonament pe 1 luna, cu mentiunea ca il pot activa doar daca nu abonament activ în centrele Stay Fit Gym. Daca sunt membri activi pot sa cedeze abonamentului unui prieten care nu este membru activ Stay Fit.

Abonamentul pe 10 ani nu este transmisibil, iar dacă persoana selectată are deja abonament la Stay Fit Gym se va alege un alt câștigător.

Abonamentul pe 10 ani este valabil atat timp cat va exista entitatea juridica Stay Fit Iride SA sau cat va manageria brandul Stay Fit Gym.

3.4. Premiile care vor fi acordate sunt urmatoarele:

Premiul I: un abonament pe 10 ani la unul dintre centrele Stay Fit Gym

Premiul II: un abonament de 1 luna la unul dintre centrele Stay Fit Gym

Premiul III: un abonament de 1 luna la unul dintre centrele Stay Fit Gym

Premiul IV: un abonament de 1 luna la unul dintre centrele Stay Fit Gym

Premiul V: un abonament de 1 luna la unul dintre centrele Stay Fit Gym

Premiul VI: un abonament de 1 luna la unul dintre centrele Stay Fit Gym

Premiul VII: un abonament de 1 luna la unul dintre centrele Stay Fit Gym

Premiul VIII: un abonament de 1 luna la unul dintre centrele Stay Fit Gym

Premiul IX: un abonament de 1 luna la unul dintre centrele Stay Fit Gym

Premiul X: un abonament de 1 luna la unul dintre centrele Stay Fit Gym

3.5. Castigatorii vor fi desemnati in data de 9 august 2022, prin publicare pe website-ul https://stayfit.ro/ urmand sa fie contactati de catre Organizator telefonic si prin e-mail in vederea atribuirii premiilor. Vor fi desemnati si 1 (unu) castigator de rezerva. In cazul imposibilitatii contactarii unui castigator, premiul va reveni in mod automat Organizatorului, care va contacta urmatorul castigator de rezerva.

3.6.  Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Concursului. Premiile pot fi cedate de catre castigatorul cu un abonament active unei alte persoane care nu a avut niciodată abonament activ în cadrul centrelor Stay Fit Gym.

3.7.  Atribuirea efectiva a premiilor, respectiv punerea in posesie, se va realiza pe baza de proces–verbal, cu prezentarea unui act de identitate, dupa validarea castigatorilor.

Sub rezerva indeplinirii cumulative a conditiilor privind inscrierea la Concurs, organizarea si desfasurarea acestuia, castigatorii trebuie sa raspunda la formularul de pe site.

3.8. Contestatiile nu sunt admisibile.

SECTIUNEA D – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DREPTURI DE AUTOR

4.1. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta integral prevederile Regulamentului si isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate Organizatorului in vederea desfasurarii Concursului, respectiv pentru: (i) inscrierea la Concurs; (ii) publicarea listei castigatorilor; (iii) atribuirea premiilor.

4.2. Organizatorul garanteaza participantilor posibilitatea exercitarii urmatoarelor drepturi recunoscute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, emis de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene („GDPR”): dreptul de acces la date; la rectificarea datelor; la stergerea datelor; la restrictionarea prelucrarii; la portabilitatea datelor; de opozitie; de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; de a fi notificat cu privire la destinatarii carora le-au fost dezvaluite datele cu caracter personal; de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

SECTIUNEA E – SUSPENDAREA/INCETAREA CONCURSULUI

5.1. Concursul poate fi suspendat sau, dupa caz, poate inceta oricand in cazul intervenirii unui eveniment ce reprezinta caz de forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea definita de lege, inclusiv in cazul in care Organizatorul, independent de vointa sa, se afla in imposibilitatea de a asigura desfasurarea in cele mai bune conditii a Concursului sau scopul pentru care Concursul este organizat nu mai poate fi atins.

5.2. Concursul poate fi suspendat sau, dupa caz, reprogramat oricand potrivit deciziei Organizatorului, aceasta urmand a fi comunicata pe website-ul https://stayfit.ro/ .

5.3 Daca brandul considera, se poate solicita o sedinta foto / video cu castigatorul prin care acesta sa devina imaginea salii.

SECTIUNEA F  – LIMITARI PRIVIND RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Organizatorul nu este raspunzator si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentialele probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite pe website-ul https://stayfit.ro/ .

6.2. In cazul in care, chiar și ulterior validarii unui castigator (indiferent daca acesta a intrat sau nu in posesia premiului), se va constata neindeplinirea oricareia dintre prevederile Regulamentului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula validarea castigatorului, premiul atribuit și de a obtine returnarea acestuia in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice.

SECTIUNEA G – PREVEDERI DIVERSE

7.1. Organizatorul va fi indreptatit sa intreprinda toate masurile necesare evitarii sau inlaturarii fraudelor și/sau abuzurilor privind inscrierea si participarea la Concurs si care ar putea afecta in orice mod, direct sau indirect buna desfasurare a Concursului, precum si imaginea Organizatorului.

7.2. Organizatorul va suporta integral impozitul pe venit aferent premiilor atribuite in cadrul Concursului.

7.3. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta integral prevederile Regulamentului si isi exprima consimtamantul expres pentru orice actiune/initiativa/utilizare a Organizatorului in legatura cu materialele intrate in Concurs, atat pe perioada desfasurarii Concursului, cat si ulterior finalizării acestuia.

Organizator

Societatea STAY FIT IRIDE S.A.

Prin Dl. Alexandru Lascar – Administrator