Regulament Campanie Olimpiada Premiilor Stay Fit

REGULAMENTUL CAMPANIEI PRIVIND OFERTA ANIVERSARĂ STAY FIT GYM

Perioada campaniei: 1 Iulie – 31 August 2024

1. Organizatorii Campaniei

Campania Olimpiada Premiilor Stay Fit (“Campania”) este organizată de Stay Fit Iride S.A. – o societate pe acțiuni cu sediul social în Blv. Dimitrie Pompei 9-9A, corp 14, parter, Iride Business Park, sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12964/2019, număr unic de înregistrare (CUI) 41700478, reprezentată prin prezenta de domnul George-Laurențiu Lascăr, în calitate de administrator, denumită în continuare „Organizatorul” sau  „Stay Fit”.

2. Participanții

 • Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini, cu domiciliul sau reședința în România, care respectă termenii și condițiile acestui Regulament, fiind denumite individual „Participant„ și colectiv „Participanții„.
 • Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament, care poate fi accesat pe site-ul stayfit.ro.

3. Desfășurarea Campaniei

 • Campania se va desfășura în perioada 11 iulie – 31 august 2024, în condițiile prezentului Regulament.
 • Înscrierile în campania promoțională încep în data de 11 iulie 2024 ora 00:00 și vor înceta la data de 31 august 2024, ora 23:59 (ora României). Înscrierile după această perioadă nu vor fi luate în considerare.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau încheia campania în orice moment, fără o notificare prealabilă. Orice tentativă de fraudă sau abuz în legătură cu această campanie va duce la eliminarea participanților din campanie și poate implica sancțiuni suplimentare conform legii.
 • Stay Fit își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promoționale pe parcursul derulării acesteia, precum și dreptul de a înceta Campania înainte de termen, prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe pagina www.stayfit.ro cu cel puțin 24 ore înainte ca modificările să intre in vigoare.
 • Organizatorul declară, că nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Participanți a Regulamentului și a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților cu cel puțin 24 ore înainte ca modificările să intre în vigoare. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei. Prin simpla participare la Campanie, Participanții declară că vor respecta termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”) potrivit celor menționate în cuprinsul său.

4. Termeni și condiții

  • La achiziționarea abonamentelor LEGENDFitness și SuperLEGEND All-Inclusive, participanților care nu au mai fost niciodată clienți ai Stay Fit Gym le este oferită încă o lună de acces la prețul de 12 lei, pe lângă cele 12 standard ale abonamentelor, pentru serviciile oferite de Organizator.
  • Luna bonus la prețul redus de 12 lei este cea cu care va debuta abonamentul, urmând ca la finalul acesteia abonamentele LEGENDFitness sau SuperLEGEND All-Inclusive să se continue la tariful standard care este afișat pe pagina www.stayfit.ro
  • Condiția de participare la Campanie a clienților existenți constă în a avea continuitate neîntreruptă a abonamentului pe toată perioada Campaniei, indiferent de tipul de abonament pe care îl au activ la începutul Campaniei.
  • Tipuri de oferte disponibile pentru campanie:
  • Oferta națională: achiziționarea acesteia oferă acces în toate centrele StayFit Gym din România;
  • Oferta regională: achiziționarea acesteia oferă acces în centrele StayFit Gym din orașele Pitești, Galați, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Buzău, Piatra Neamț, Alba Iulia, Craiova, Timișoara, Brăila și Vaslui.
   • Participanții pot beneficia de ofertă doar în cazul achiziționării abonamentelor conform condițiilor stabilite pentru fiecare categorie (națională sau regională).
   • Pentru accesul în clasele de grup, participanții trebuie să opteze pentru abonamentul SuperLEGEND.
   • Perioada de valabilitate a abonamentului începe din momentul achiziționării și poate fi activată în următoarele 90 de zile.
   • Este permisă înghețarea abonamentelor pentru o perioadă de până la 4 săptămâni pe an
 • Premiile campaniei:
  • Locul 1: Abonament Național Nelimitat 12 Luni + Abonament antrenor personal 12 Luni + Plan de Nutritie 100% personalizat 12 Luni + Suport constant pe whatsapp din partea antrenorului personal + Merch Propriu Stay Fit (Sapca, Geanta de Sala, Shaker) + Echipament Complet de sport 4F (Pantofi sport, Pantaloni/Colanți, Bluză/Top)
  • Locul 2: Abonament Național Nelimitat 1 An + Merch Propriu Stay Fit (Sapca, Geanta de Sala, Shaker) + Echipament Complet 4F (Pantofi sport, Pantaloni/Colanți, Bluză/Top)
  • Locul 3: Abonament Super Hero Național 3 Luni + Merch Propriu Stay Fit (Sapca, Geanta de Sala, Shaker) + Echipament Complet 4F (Pantofi sport, Pantaloni/Colanți, Bluză/Top)
   • Mecanismul de acordare a premiilor: În termen de maxim 10 zile de la finalul campaniei, Organizatorul va anunța cei 3 câștigători pe pagina proprie de Instagram, aleși prin tragere la sorți atât dintre clienții noi, înscriși în Campanie, cât și dintre clienții existenți la începutul campaniei, care au respectat condițiile de eligibilitate. Se va trage la sorți câte 1 câștigător pentru fiecare tip de premiu (Locul 1, Locul 2 și Locul 3). De asemenea, cei 3 câștigători vor fi contactați atât telefonic cât și prin email pentru acordarea premiilor.
 • Costurile și beneficiile abonamentelor

Oferta națională include următoarele beneficii:

AbonamentPreț (lei)/lunăAcces nelimitat laAcces în toate cele 39 de centre din țarăAcces la clasele de grupÎnghețare AbonamentAchiziție ONLINEPosibilitatea de anulare înainte de finalul perioadei de 12 luni
LEGEND Fitness175Zonele fitnesscardio, functional trainingDANUDADADa,dacă se achită diferența de preț (acțiunea se poate face doar în recepție)
SuperLEGEND All-Inclusive190Zonele fitnesscardio, functional trainingDADADADADa, dacă se achită diferența de preț (acțiunea se poate face doar în recepție)

Oferta regională include următoarele beneficii:

AbonamentPreț (lei)/lunăAcces nelimitat laAcces în toate cele 39 de centre din țarăAcces la clasele de grupÎnghețare AbonamentAchiziție ONLINEPosibilitatea de anulare înainte de finalul perioadei de 12 luni
LEGEND Fitness160Zonele fitnesscardio, functional trainingNU, doar în orașele: Pitești, Galați, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Buzău, Piatra Neamț, Alba Iulia, Craiova, Timișoara, Brăila, Vaslui, AradNUDADADa, dacă se achită diferența de preț (acțiunea se poate face doar în recepție)
SuperLEGEND All-Inclusive180Zonele fitnesscardio, functional trainingNU, doar în orașele: Pitești, Galați, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Buzău, Piatra Neamț, Alba Iulia, Craiova, Timișoara, Brăila, Vaslui, AradDADADADa, dacă se achită diferența de preț (acțiunea se poate face doar în recepție)

5. Prelucrarea Și Protecția Datelor Cu Caracter Personal

În vederea organizării Campaniei promoționale, Stay Fit va prelucra datele cu caracter personal ale Participanților în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 si al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor (Legea 190/2018). Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate de Stay Fit Iride S.A. pentru aducerea la îndeplinire a următoarelor scopuri: organizarea prezentei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienții de produse și servicii Stay Fit Iride S.A., informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta promoție sau la alte acțiuni desfășurate în viitor, în cazul în care participanții și-au exprimat consimțământul expres în acest sens. Stay Fit prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii 190/2018, în calitate de operator date cu caracter personal. Stay Fit se angajează să păstreze confidențialitatea și să asigure protecția datelor cu caracter personal ale participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament oficial și legislația aplicabilă în vigoare.

Participanții la Campanie au, conform Regulamentului general privind protecția datelor, următoarele drepturi: dreptul de a fi informați cu privire la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal și de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, participanții au dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la șteregerea datelor (“dreptul de a fi uitat”).

Participanții au, de asemenea, dreptul de avea obiecții față de prelucrarea în scopuri de marketing direct. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții pot transmite o solicitare pe e-mail la adresa dpo@stayfit.ro, sau prin poștă/curier, la adresa Stay Fit precizată la articolul 1.1. din prezentul Regulament. 6 Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrările care consideră că le încalcă drepturile.

Datele cu caracter personal ale Participanților sunt prelucrate în vederea încheierii și executării contractului dintre Stay Fit și Participanți, în cazul de față contractul fiind reprezentat de prezentul Regulament, ce trasează termenii generali de participare la Campanie.

6. Dispoziții finale și tranzitorii

Orice litigiu care decurge din sau este legată de această Campanie sau intepretarea ori aplicarea acestui Regulament va fi supus soluționării instanțelor din România, conform legilor române în vigoare.

Prezenta Campanie promoțională poate înceta înainte de termenul stabilit, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, prin decizia Organizatorului, comunicată prin intermediul paginii www.stayfit.ro.

Organizator

Stay Fit Iride SA