Masuri redeschidere centre fitness

REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic

Măsuri de igienă personală 

1.Cu excepţia perioadei de efort fizic intens, este obligatorie purtarea măştii (medicale/non-medicale) în spaţiile comune, care pentru o protecţie eficientă trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

2. Igiena respiratorie este obligatorie (tuse şi strănut în plica cotului sau în batista de unică folosinţă, care va fi aruncată imediat la coşul de gunoi).

3. Spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuşi

Măsuri care privesc organizarea activităţii de pregătire fizică 

1. Administratorul unităţilor unde au loc activităţile de pregătire fizică elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfăşurare a activităţii şi împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat. – 2. Se vor instala panouri informative cu regulile şi indicaţiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecţiei cu COVID-19.

3. Personalul de curăţenie va desfăşura activităţile de curăţenie şi dezinfecţie conform orarului stabilit şi va purta echipament adecvat de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuşi). –

4. Produsele biocide avizate trebuie să fie amplasate la intrare şi în alte zone accesibile.

5. Organizarea spaţiului de pregătire fizică anaerobă (pe aparate) astfel încât să permită menţinerea unui spaţiu de siguranţă pentru fiecare persoană de minimum 7 mp .

6. Organizarea spaţiului de pregătire fizică aerobică astfel încât să permită menţinerea unui spaţiu de siguranţă pentru fiecare persoană de minimum 10 mp 7. Triajul observaţional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi temperatură mai mare de 37,3°C. – Plasarea recipientelor cu soluţii dezinfectante pentru mâini la intrarea în sală .

8. Suprafeţele şi spaţiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puţin o dată la 4 ore). – Asigurarea unei ventilaţii adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puţin o dată la 4 ore

Accesul în sala de fitness şi aerobic

1. Accesul utilizatorilor va fi permis doar în urma triajului observaţional şi termometrizării. Utilizatorii sunt informaţi să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne clinice de viroză respiratorie.

2. Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile. Se va ţine o evidenţă nominală a persoanelor care au folosit sala în fiecare interval orar, astfel încât să se poată face cu uşurinţă identificarea contacţilor, în eventualitatea depistării unui caz de infectare cu COVID-19 printre utilizatorii respectivei săli de fitness sau aerobic.

3 Numărul de persoane care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcţie de capacitatea sălii, pentru a se menţine distanţa de siguranţă, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spaţiu de 7 mp în cazul exerciţiilor pe aparate şi 10 mp în cazul exerciţiilor de tip aerobic. 

4 Nu se va permite accesul şi se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS-CoV-2

Antrenamentul de fitness şi aerobic în spaţii închise 

1. Utilizatorii sălilor de fitness şi aerobic vor fi instruiţi să-şi spele mâinile înainte şi după terminarea antrenamentului. –

2. Se delimitează spaţiile de exerciţii, cu menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane şi asigurarea unui spaţiu de minimum 7 mp/persoană în cazul exerciţiilor anaerobe (pe aparate), respectiv de 2 metri între oricare două persoane şi asigurarea unui spaţiu de minimum 10 mp/persoană în cazul exerciţiilor de tip aerobic

3. Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte şi după fiecare utilizator. 

Măsuri care trebuie luate după antrenament

1. Se interzice folosirea în comun a duşurilor, saunei şi altor zone cu risc mare de transmitere a virusului.

2. După terminarea antrenamentului, se are în vedere intrarea eşalonată la vestiare, cu evitarea aglomeraţiei şi menţinerea distanţării, respectând un spaţiu de 4 mp pentru fiecare persoană.

3. Vânzarea şi/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu este permisă; prin excepţie, se permite funcţionarea automatelor de băuturi răcoritoare şi mâncare ambalată, cu condiţia ca acestea să fie consumate în aer liber

4. Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie a mâinilor (apă, săpun, produse biocide)